مکان : تهران / مجتمع امام رضا علیه السلام

  تاریخ : 6 اردیبهشت 1395

  عکاس : علیرضا عطاریانی

  ناشر : صفحه حم در اینستاگرام

  اندازه تصویر : 1000x667

  توضیحات : اساتید محترم در جلسه آموزشی